Kommittéer

Varberg padelklubbs kommitté för barn- och ungdomsverksamheten ansvarar för träningen av våra yngre spelare.

Kommitténs uppgifter är att planera, genomföra och återrapportera kring verksamheten till styrelsen under årets gång.

Styrelsen sätter budget och utser kommittén årligen.

Kommittéer för 2024 består utav:

Tävlingskommitté:
Jennie Josefsson
Andreas Bellmyr
Jennifer Hovgrim
Josefin Persson

Barn & Ungdoms-kommitté:
Peter Skoglund
Robin Wikström
Christian Lindbäck
Martin Nylund
Peter Läkk
Sara Läkk

Partners

Stort tack till våra partners som stöttar klubbens verksamhet.